• Modèle de Cerere de informaţii de interes public (doc) petitie pentru acordarea la timp a indemzatiei pentru cresterea Copilului pana la 2 Ani-Copiii nu pot STA 3 Luni fara mancare si scutece! 1,586 semnaturi 31 août 2009 Destinatar: Guvernul Romaniei-Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei sociale raspunsuri: raspuns 1 • Model de reclamaţie administrativă 1 (răspuns negativ la Cerere) (doc) Reparatia Drumului Judetean 117, zemes 582 semnaturi 30 martie 2010 Destinatar: Presedentia Romaniei raspunsuri: raspuns 1 a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public sollicitate, Dacă aceasta a fost identificată în acest Termen; c) Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, Dacă publictatea acestora aduce atingere principiului Concurenţei loiale potrivit Legii; Acesta este un fragment DIN Norma metodologică de aplicare a Legii Nr. 544/2001 privind LiberUL acces la informațiile de interes public DIN 07.02.2002. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată. e) Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau Disciplinare, Dacă se périlitează Rezultatul anchetei, se dezvăluie surSe confidenţiale ori se Pune in périol Viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei personae, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; g) Informaţiile a căror PubliCare prejudiciază măsurile de Protecţie a Tinerilor; Informaţiile de interes public pot fi sollicitate şi communiquer şi en format Electronic, la adresa de mai jos: – primariapui@yahoo.com b) Informaţiile privind délibérările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele Economice şi politice ALE României, Dacă fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit Legii; • În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la Informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice căreia i-a fost sollicitată Informaţia. ANEXA Nr. 3 la normele metodologice-RĂSPUNS LA CERERE-modèle-c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul de la ponctuel a); Sectiilé contine Raspunsurile primite de la autoritati pentru petitiile adresate acestora. Dans calitate de Autor sau semnatar al unei petitii, daca petitia dumneavoastra a fost trimisa destinatarului si ATI primit raspuns, il puteti Comunica pentru a-l ATASA petitiei. Sollicitarea în scris a informaţiei de interes public sau a reclamaţiei administrative, se face folosind modelele formularelor Tip ALE cererii de informaţii de interes public şi ALE reclamaţiei administration, Care se pot descărca de aici: d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei sollicitate şi a motivării refuzului; Informaţiile de interes public se sollicită prin completarea unei cereri Care se adresează Primarului comunei. b) 10 zile pentru anunţarea sollicitantului că termenul iniţial de la ponctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei sollicitate; Sunt exceptate de la accesul Liber al cetăţenilor următoarele Informaţii: • persoana ce se consideră vătămata în Drepturile vente, poate depune reclamaţie administrativă în Termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicite sau tacite al angajaţilor instituţiei publice pentru Aplicarea prevederilor légii. Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns sollicitanţilor de informaţii de interes public sunt: f) Informaţiile privind procedurile Juridice, Dacă publictatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre Părţile impliquer în proces;.